Australijska pielęgniarka hospicjum spisała pięć rzeczy, których ludzie żałują najbardziej:
1. „Nie miałem/am śmiałości prowadzić życia takiego, jakie uważałem/am za słuszne”
2. „Żałuję, że tak dużo pracowałem/am”
3. „Nie miałem/am odwagi wyrażać swoich uczuć”
4. „Żałuję, że nie utrzymywałem/am relacji z przyjaciółmi”
5. „Nie pozwoliłem/am sobie na być szczęśliwym/ą”.
Teraz możesz zaprojektować swoje życie tak, żeby nie żałować niczego. To jest ten moment. Każdego dnia, niezależnie od okoliczności możesz rozpocząć kreowanie nowego stylu życia. Od czego rozpoczniesz?
Zapraszam Cię do wysłuchania autorskiego projektu audio „Od wrażliwego ucha do spokojnego ducha” lub na jedno ze spotkań.