Bądź szczęśliwa, chyba że masz inne plany…

with Brak komentarzy

collage_szczescie1Jeśli myślisz, że poczucie szczęścia przychodzi, przypływa, przyleci… to Cię rozczaruję: poczucie szczęścia tworzy się samodzielnie.

Na pytanie: „czy CHCESZ być szczęśliwa?”, zdecydowana większość odpowie: „oczywiście!”, ale już na pytanie: „czy JESTEŚ szczęśliwa?” słychać inne odpowiedzi. A czy Ty, zadałaś sobie takie pytanie i odważyłaś się szczerze na nie (sama sobie) odpowiedzieć? Czy odpowiedź brzmiałaby tak, jak wypada odpowiedzieć, czy tak, jak czujesz naprawdę?
Żeby móc na nie prawdziwie odpowiedzieć, potrzeba dystansu i obserwacji. Dobrze, jeśli przez jakiś czas zajmiesz pozycję obserwatora i świadomie przyjrzysz się swoim schematom myślenia i działania.

 

  1. jakie pierwsze myśli pojawiają się rano, kiedy otwierasz oczy? jakie są pierwsze wypowiadane na głos słowa?
  2. z jakimi ludźmi spędzasz czas? kogo unikasz, a kogo szukasz?
  3. jak reagujesz na to, co Cię spotyka w ciągu dnia?
  4. jakie emocje wywołujesz u innych? a jakie decydujesz się wywoływać u siebie?
  5. co wychwytuje Twoja uwaga? co postanawiasz zachować w pamięci?
  6. jakie „bodźce” wspierają u Ciebie dobry nastrój? jak dbasz żeby ich sobie dostarczać?
  7. ile czasu w ciągu dnia poświęcasz na aktywność, a ile na refleksję co jest dla Ciebie ważne i co Ci służy?
  8. zaobserwuj jakie myśli nasuwają się najczęściej w reakcji na to, co się wydarza…
  9. za co możesz być wdzięczna sobie i innym gdy kończy się dzień?
  10. jaka myśl towarzyszy Ci w zasypianiu?

Znam pewną indiańską przypowieść:

Pewien stary Indianin nauczał swoje wnuki. Powiedział im tak:
– Wewnątrz każdego z nas odbywa się walka. To straszna walka.
Walczą dwa wilki:
jeden reprezentuje strach, złość, zazdrość, smutek, żal, chciwość, arogancję, użalanie się nad sobą, poczucie winy, urazę, poczucie niższości, kłamstwa, fałszywą dumę i poczucie wyższości.
Drugi to radość, zadowolenie, zgoda, pokój, miłość, nadzieja, akceptacja, chęć zrozumienia, hojność, prawda, życzliwość, współczucie i wiara.

Dzieci myślały o tym przez chwilę, po czym jedno z nich zapytało:
– Dziadku,  a który wilk wygra?
– Ten, którego nakarmisz – odpowiedział stary Indianin.

Bądź szczęśliwa, chyba że jednak masz inne plany…