Tematyka szkoleń i warsztatów dla Rad Pedagogicznych:
1. Profilaktyka: Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
2. Kompetencje: Budowanie zespołu / Komunikacja w zespole pracowniczym.
3. Nowa jakość kształcenia: Metody coachingowe w pracy nauczyciela.
4. Budowanie autorytetu nauczyciela: autoprezentacja, komunikacja, asertywność.
5. Coaching zespołowy: warsztaty „RAZEM”
Zobacz więcej: SZKOLENIA, WARSZTATY