Nowość: NAUCZYCIEL też CZŁOWIEK 

Opis szkolenia:
Szkolenie powstało wychodząc naprzeciw potrzebie odnalezienia się w nowej rzeczywistości po zmianach w systemie edukacji.
Korzyści ze szkolenia:
To nie tylko zebranie w pigułce całego potencjału dotychczasowych szkoleń, a więc profilaktyki przeciw wypaleniu zawodowemu, rozwoju umiejętności komunikacyjnych oraz budowaniu mistrzowskiej postawy nauczyciela – to także wzbogacenie o nową jakość, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszego narzędzia – gry coachingowej „Points Of You”, ale przede wszystkim spełnienie konkretnych oczekiwań osób pracujących aktualnie w placówkach oświatowych.
Program szkolenia:
– kierunki rozwoju osobistego nauczyciela służące odpowiedniej postawie i ich wpływ na efektywność działań
– coaching w pracy nauczyciela (prezentacja podstawowych narzędzi coachingowych)
– wypalenie zawodowe, źródła energii życiowej i techniki relaksacyjne zapewniające dopływ energii
– dobre praktyki komunikacji w zespole, (diagnoza dysfunkcji w zespole)
– opracowanie planu na zbudowanie lub odbudowanie zespołu wykorzystującego w pełni swój potencjał i zasoby oraz przygotowanie strategii poprawy jakości komunikacji w zespole pracowniczym
– gra coachingowa POINTS OF YOU - rozwój osobisty i zawodowy zaczyna się od pauzy.
Ta metoda pozwala zrobić krok do tyłu od codziennej rutyny i spojrzeć na różne zagadnienia z różnych perspektyw.

 

Profilaktyka: Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Opis szkolenia:
Kiedy nasz zawód wiąże się z wielką odpowiedzialnością i koniecznością dbania o innych, a nasza praca wymaga ciągłego zaangażowania psychicznego i fizycznego jesteśmy narażeni na syndrom wypalenia zawodowego („stan fizycznego, emocjonalnego i psychicznego wyczerpania, spowodowany przez długotrwałe zaangażowanie w sytuacje, które są obciążające pod względem emocjonalnym” Pines/Aronson). Moje szkolenie pomaga rozpoznać stan wypalenia zawodowego następnie pomaga w ustaleniu strategii działania dla każdego z uczestników spotkania.
Korzyści ze szkolenia:
Ta metoda pozwala, w interaktywny sposób, pobudzić świadomość nauczycieli, dotyczącą bezpośredniego wpływu na zdrowie, samopoczucie i efekty pracy nie tylko samych nauczycieli, ale również ich współpracowników i wychowanków.
Program szkolenia:
Szkolenie składa się z dwóch części, w pierwszej przyglądamy się:
– czym jest wypalenie zawodowe,
– w jaki sposób różni się od przemęczenia,
– jaki ma to wpływ na efektywność działań
oraz określamy, czy i na ile uczestnicy szkolenia czują się wypaleni.
Druga część, to opracowanie strategii przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu indywidualnego oraz zespołowego.
W obecnej postaci jeden moduł szkoleniowy obejmuje cztery godziny zajęć (łącznie z przerwami)
przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

 

Kompetencje: Budowanie zespołu / Komunikacja w zespole

Opis szkolenia:
Umiejętność skutecznego komunikowania się, wyrażania szacunku wobec innych jest niezwykle istotna w dzisiejszym świecie. Autorskie szkolenie pozwoli na skupieniu się na najważniejszych elementach komunikacji w zespole oraz na poprawie efektywności i jakości działań w grupie.
Korzyści ze szkolenia:
Ta metoda pozwala, w interaktywny sposób, zdiagnozować dysfunkcje w zespole pracowniczym,
pobudzić do wykorzystania potencjał zespołu, poprawić jakość komunikacji w zespole oraz opracować strategię działania na przyszłość.
Program szkolenia:
Szkolenie składa się z dwóch części, w pierwszej przyglądamy się:
– czym jest dobry zespół,
– w jaki sposób różni się od grupy indywidualności,
– jaki ma to wpływ na efektywność działań oraz diagnozujemy dysfunkcje w zespole.
Druga część, to opracowanie planu na zbudowanie lub odbudowanie zespołu wykorzystującego w pełni swój potencjał i zasoby oraz przygotowanie strategii poprawy jakości komunikacji w zespole pracowniczym.
W obecnej postaci jeden moduł szkoleniowy obejmuje cztery godziny zajęć (łącznie z przerwami)
Budowanie zespołu

 

Nowa jakość kształcenia: Metody coachingowe w pracy nauczyciela

Opis szkolenia:
Coaching to proces prowadzący do transformacji. To prowadzenie osoby ku zmianie, na lepsze. To sztuka pomagania innym bez mówienia im, co mają robić. Zamiast uczyć się strategii zarządzania czasem warto skierować energię na zarządzanie sobą. Każdy nosi w sobie ogromny potencjał, ma moc wpływu na swoje życie – wystarczy tylko zdobyć lub utrwalić pewne konkretne umiejętności.
Podstawowym celem szkolenia jest rozwój umiejętności coachingowych, które mogą być wykorzystane w pracy zawodowej i życiu osobistym.
Korzyści ze szkolenia:
Ta metoda pozwala zapoznać nauczycieli z podstawowymi narzędziami coachingowymi, zainspirować do wykorzystania ich w codziennej pracy z wychowankami i współpracownikami, oraz wskazać kierunek rozwoju swoich kompetencji w tym zakresie.

Rekomendacja z Sopotu

Program szkolenia:
Szkolenie składa się z dwóch części, w pierwszej przyglądamy się:
– czym jest coaching,
– jakie są podstawowe narzędzia coachingowe,
– jakie kierunki rozwoju osobistego rozwoju nauczyciela służą odpowiedniej postawie
– jaki ma to wpływ na efektywność działań
oraz określamy, czy i na ile uczestnicy szkolenia stosują lub będą stosować tego typu narzędzia.
Druga część, to część warsztatowa – stosowanie konkretnych narzędzi coachingowych w procesie grupowym.
W obecnej postaci jeden moduł szkoleniowy obejmuje cztery godziny zajęć (łącznie z przerwami)
Metody coachingowe w pracy nauczyciela

 

Budowanie autorytetu nauczyciela

Opis szkolenia:
Rola nauczyciela w dzisiejszym świecie maleje. Przestaje on być mentorem oraz cennym źródłem wiedzy zarówno wśród uczniów, jak ich rodziców. Umiejętność skutecznego budowania własnego autorytetu jest obecnie niezwykle istotna. Podczas szkolenia będziemy pracować z najskuteczniejszymi narzędziami budującymi odpowiednią postawę i rozwijającymi charyzmę nauczyciela.
Korzyści ze szkolenia:
Ta metoda pozwala, w interaktywny sposób, pobudzić świadomość nauczycieli, dotyczącą budowania autorytetu, poszerzyć kompetencje w zakresach komunikacji, autoprezentacji oraz asertywności.
Program szkolenia:
Szkolenie składa się z dwóch części, w pierwszej przyglądamy się:
– kim jest autorytet i czym cechuje się tożsamość autorytetu,
– w jaki sposób budujemy swój autorytet,
– jaki ma to wpływ na efektywność działań
oraz określamy, czy i na ile uczestnicy szkolenia czują się autorytetami.
Druga część, to opracowanie projektu zmiany stylu komunikacji bezpośrednio wpływający na zmianę wizerunku w kierunku budowania autorytetu.
W obecnej postaci jeden moduł szkoleniowy obejmuje cztery godziny zajęć (łącznie z przerwami)
autorytet nauczyciela