Coaching zespołowy „RAZEM” – warsztaty

Opis warsztatów:
Coaching, to jedno z narzędzi wspierania zmiany związanej z rozwojem, to także pewien styl komunikacji. Coaching koncentruje się na poszukiwaniu rozwiązań dla wybranego problemu, a nie na poszukiwaniu jego przyczyn.
Jego istotą jest pomoc w pełniejszym wykorzystaniu posiadanej przez zespół wiedzy w środowisku pracy. Wpływa zatem na poprawę funkcjonowania zespołu, zwiększając motywację do działania jak również efektywność podjętych działań. Nie polega on na uczeniu czegoś nowego, a na wykorzystaniu posiadanej już wiedzy i umiejętności.
Korzyści z warsztatów:
Ta metoda pozwala, w interaktywny sposób, pobudzić i lepiej wykorzystać potencjał zespołu, przez sam zespół. Warsztaty pozwalają opracować skuteczną strategię działania szczególnie w sytuacji wyznaczenia konkretnego celu np. dużego projektu typu: impreza miejska, obchody jubileuszy, nadanie imienia placówce itp.

Warsztaty „Coaching zespołowy” przeprowadzone przez Panią Izabelę Bielicką w naszej placówce dostarczyły wielu niezapomnianych wrażeń wszystkim uczestnikom. To było popołudnie głębokich refleksji, odprężenia, wyciszenia. To czas, gdzie mnóstwo pytań i odpowiedzi przewijało się w naszych myślach.
Bogactwo zastosowanych narzędzi coachingowych uatrakcyjniło przebieg tego spotkania, a co najważniejsze wyzwoliło pozytywną energię wśród pracowników.
Czy warto skorzystać z oferty? Odpowiem krótko – TAK. Chcesz mieć zgrany zespół, chcesz rozbudzić w pracownikach kreatywność, poprawić komunikację między nimi lub rozwiązać problemy...w tym właśnie pomoże Ci „coaching zespołowy”.
Mamy jasno wyznaczony wspólny cel, każda czuje się odpowiedzialna i potrzebna, działamy wspólnie razem, a nie każda z nas osobno.

Małgorzata Czekała - dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 11 im. T. Halika w Toruniu

 

Program warsztatów:
Warsztaty składają się z dwóch części, w pierwszej przyglądamy się:
– czym jest zespół,
– w jaki sposób różni się od grupy,
– jaki ma to wpływ na efektywność działań
oraz określamy, czy i na ile uczestnicy warsztatów czują się zespołem.
Druga część, to praca nad konkretnym zadaniem – celem, wcześniej wybranym i zdefiniowanym metodami coachingu zespołowego, idea celu i główne zasady jego osiągania zostają również zarysowane w części pierwszej.
Warsztaty przewidziane są jako pierwszy moduł cyklu pracy z zespołem. Można je realizować niezależnie od kontynuacji cyklu.
W obecnej postaci jeden moduł warsztatowy obejmuje cztery godziny zajęć (łącznie z przerwami)

Rekomendacja z Bydgoszczy


 

Techniki relaksacyjne – warsztaty

Opis warsztatów:
Jednym ze sposobów integracji zespołu pracowniczego jest doświadczanie razem indywidualnych potrzeb. Główną potrzebą każdego z pracowników jest być w pełni zasobów każdego dnia pracy: energii, spokoju wewnętrznego, zdrowia i poczucia mocy. Styl życia, jaki prowadzimy przepełniony jest gonitwą myśli, poszukiwaniem dodatkowych bodźców i zajęć a to nie wpływa najlepiej na nasze zdrowie, jasność umysłu czy szeroko rozumianą jakość życia.
Dzięki technikom relaksacyjnym możemy pokonać codzienny stres i osiągnąć wewnętrzny spokój.
Korzyści z warsztatów:
Trening przy pomocy technik relaksacji przydatny jest w zmniejszaniu czy przeciwdziałaniu zmęczenia lub znużenia oraz zwalczaniu napięć lękowych.
W ciągu zaledwie kilku minut pozwala osiągnąć wewnętrzny spokój i znaleźć nowe siły.
Program warsztatów:
Warsztaty składają się z dwóch części, w pierwszej przyglądamy się:
- jak działają fale mózgowe
- jakie są źródła energii życiowej
- jakie techniki relaksacyjne zapewniają dopływ energii
Druga część to trening z użyciem narzędzi coachingowych i technik relaksacyjnych.
W obecnej postaci moduł warsztatowy obejmuje cztery godziny zajęć (łącznie z przerwami)